Kada je tema struktura parfema, uglavnom se koristi piramidalna vizuelizacija koja služi da dočara od čega je parfem sastavljen i šta možemo i kada očekivati od njega. Naime, sam vrh piramide, takozvane gornje note su oni delovi parfema koji imaju najveći stepen volatilnosti, tj brzine isparavanja. Zatim sledi sredina piramide, takozvane srednje ili srčane note i na samom kraju, ono što čini parfem onim što jeste, a to su bazne ili donje note. One su te koje traju najduže, čije je isparavanje najsporije i koje fiksiraju parfem na koži.

Poput strukture parfema, prema Frojdovoj teoriji, svaka osoba takodje poseduje nivoe, tj instance ličnosti, koje se kao i u svetu parfema dele na 3. Iako svaka od ovih celina ličnosti ima karakteristike i osobine, načine funkcionisanja, dinamizme i mehanizme, one su toliko isprepletane, medjuzavisne i povezane, da je vrlo teško, ako ne i nemoguće njihove učinke u celokupnom ljudskom ponašanju. Isto tako važi i za parfem, iako se načelno mogu odvojiti bazne, srednje i gornje note, one su u toliko bliskom sadejstvu da je nemoguće izmeriti koliki je tačno doprinos kog dela parfema celokupnoj slici koju imamo o parfemu.

struktura parfema

Id je bazična komponenta ličnosti i sledeći metaforu, njoj odgovara baza parfema. Id je sastavljen od svih onih bioloških nasledjenih, krvnih stvari i instinkata. Baš kao i id, baza parfema je sačinjena od mračnih, teških mirisnih nota, ponekad animalnih, poput ljudskih instinkata (cibetka, mošus, ambergris), ponekad erotičnih (vanila, pačuli) ali one čine osnovu svakog parfema, kao što i id čini osnovu ljudske psihe. Sile koje obuzdavaju i usmeravaju, sublimišu druge instance ličnosti, baš kao što i kod parfema bazne note obuzdavaju i usmeravaju srednje i gornje note, dok im ove zauzvrat daju energiju i snagu.

Budući da su bazne note veoma neprijatne i agresivne u početku (baš kao i impulsi iz ida), parfimeristi su se dosetili da mračne, animalne note prikriju svetlim citrusnim notama koje traju taman toliko da premoste taj neprijatan jaz.

Sistem ličnosti koji odgovara svetlim, gornjim notama je nad-ja ili super-ego. To je unutrašnji predstavnik naših idealnih vrednosti, a njegova osobenost je težnja ka savršenstvu. Glavna funkcija super ega je da blokira neprijatne nagone iz ida, kao što je i glavna funkcija gornjih nota da blokira neprijatne mirise baznih nota.

Treća instanca ličnosti je Ja, i ono odgovara srednjim, srčanim notama parfema. Kao što ja u okviru sklopa ličnosti posreduje izmedju ida i super ega, tako i srednje note (uglavnom cvetne) posreduju izmedju gornjih i baznih nota. Ja je rukovodjeno principom realnosti, kao što su i srednje note parfema. Izmedju donjih nota koje imaju prejaka htenja, koja su sinonim želja i savršenih, prelepih gornjih nota, srednje note su te koje čine parfem realnim, upotrebljivim, smislenim u kontekstu objektivne stvarnosti.

Dakle, da rezimiramo. Id daje energiju i snagu ličnosti, baš kao što i donje note to čine za parfem. Super ego ulepšava, poput gornjih nota u odnosu na celokupnu sliku parfema, a Ja posreduje izmedju ida i super ega, kao što i srednje note rade medijaciju (modifikaciju) izdmedju gornjih i donjih nota.

U nastavku Psihologije parfema ću vam pričati o tipovima ličnosti i u skladu sa njima tipovima parfema.

Ako ti se svideo ovaj članak i želiš da me podržiš u daljem radu i pisanju, ne zaboravi da ga lajkuješ ili podeliš na FBu. Hvala i veliki pozdrav! Igor

Psihologija parfema:

  1. Prvi, uvodni deo možete pročitati OVDE.
  2. Drugi deo koji se bavi time kako doživljavamo parfem možete pročitati OVDE.