Šta je parfem? Parfem je smeša mirisnih materijala koju percipiramo kao jedinstvenu celinu. Pored toga što mora ispunjavati odgovarajući estetski identitet (ili ne mora, ali više o tome u tipologiji parfema), mora ispuniti i par zahteva tehničke prirode kao što su: trajnost, prepoznatljivost, projektivnost. Parfem se može sagledavati na mnogo načina: hemijski, umetnički, socio-kulturološki, ali u ovom tekstu ćemo mu pristupiti iz pozicije psihologije i to na specifičan način – metaforički.

Parfem se, kao i osoba, može posmatrati pojedinačno, kroz njegove delove ili kao celina koja obuhvata sve delove, ali je u isto vreme i više od sume svojih delova. To je ono što parfemu daje identitet ili posebnost, što čini da iako znamo od čega je sastavljen, ne možemo ni naslutiti kako će zapravo mirisati. Kao i osoba, možemo znati njene osobine, crte ličnosti, ali to kako će ona delovati na nas i kako ćemo je doživeti, to je stvar potpuno druge prirode.

Kada mirišemo parfem, u procesu opažanja, mi smo skloni da percipiramo ono što je parfimer želeo da osetimo. Bilo da je u pitanju celina koja miriše specifično, bez jakog izdvajanja pojedinačnih nota (Estee Lauder White Linen, Chanel no 5) ili pojedine celine, u vidu cvetnih, gurmanskih ili začinskih akorda (Guerlain Black Perfecto, Etat Libre d’Orange Jasmin et Cigarette), pa čak i kada su u pitanju soliflorne kompozicije ili kompozicije u kojima je dominantna samo jedna nota (Givenchy Pi, Reminiscence Heliotrope). Medjutim, istina je posve drugačija. Da bismo shvatili način na koji doživljavamo parfem u mnogome nam može pomoći ilustracija svesnog i nesvesnog uma koju je Sigmund Frojd koristio u svojoj psihoanalizi.

Frojd je um, psihički život i ličnost predstavio kao santu leda koja pluta u vodi, pri čemu je samo mali deo sante iznad površine vode (nivoa svesnosti) dok se najveći, ogroman deo nalazi ispod površine. Deo iznad vode je svesni deo naše ličnosti, dok je deo ispod vode je nesvesni deo naše ličnosti. Svesni deo opažamo, dok je nesvesni deo ispod nivoa svesnosti i do njega se jako teško, ali ne i nemoguće, dolazi specijalnim metodama.

santa leda

Poput čoveka, parfem se takodje sastoji iz svesnog i nesvesnog dela. Svesni deo, deo koji je “iznad vode“ je onaj koji možemo opaziti, bilo da su u pitanju mirisne note, akordi ili celokupna kompozicija. Nesvesni deo i deo koji ne možemo opaziti, koji se nalazi ispod vode, ispod nivoa svesnosti, to su sve one aromahemikalije koje učestvuju u formiranju jednog parfema, koje su poznate samo tvorcu parfema i koje čine njegovu formulu. Najbolje ćemo razumeti ovo kroz primer mirisne note smokve koja se često koristi u parfemima. Svi znamo kako smokva miriše, medjutim, iz ploda smokve se ne može izvući miris kao što je to moguće sa korom limuna, na primer. Stoga parfimeristi koriste mešavinu supstanci poput: gama oktalaktona, iso e supera, stemona i hediona da bi dobili prepoznatljivi miris smokvinog ploda.

Kada pomirišemo neki parfem sa dominantnom notom smokve, poput Diptyque Philosykos, mi opažamo samo onaj svesni deo, ono što je iznad površine vode, mirisnu notu smokve. Ono što se nalazi ispod vode i naše svesti jesu sve gore pobrojane supstance. One čine onaj većinski deo, masivni komad sante leda ispod površine svesti. I kao što u psihoanalizi postoje odredjene tehnike dolaženja do elemenata nesvesnog, tako isto i u parfimerstvu postoje metode kojima se nesvesni delovi parfema mogu učiniti svesnim, hemijskim analizama gasnim hromatografom i masenim spektrometrom ili vežbanjem naše olfaktivne percepcije.

Sledeći put kada budete mirisali parfem, ne zaboravite da ono što osećate je samo mali deo onoga što parfem jeste. Nadam se da ćete time steći novo poverenje i divljenje prema umešnosti parfimerista, jer da bi se steklo znanje kako dobro kreirati parfem, a da bude ne samo originalan nego i da zadovoljava sve hemijske i umetničke kriterijume i kvalitete, potrebne su godine sticanja znanja i eksperimentisanja. Isto tako ne zaboravite i da je ono što opažate kod sebe samo mali deo onoga što jeste, što čini vašu ličnost. Takodje se nadam da će ta realizacija učiniti da i sebe i druge, kao i tvorca, ko god on bio (Bog, priroda ili nešto treće) cenite više nego ranije. Kompleksnost parfema, kao i ljudske psihe, je nemerljiva i bila je i biće predmet meditacije i inspiracije umnih ljudi od najstarijih do poslednjih vremana.

U nastavku ću pisati o instancama ličnosti, egu, superegu i idu, kao i načinu na koji korespondiraju sa strukturom parfema. Do sledećeg čitanja, Igor.